HATA WATU WEMA HUSHAMBULIWA NA SHETANI

Published 2023-05-29
Kwahiyo tulitaka kuja kwenu, naam, Mimi Paulo, mara ya kwanza na mara ya pili, na Shetani akatuzuia 1Thes 2:18

All Comments (2)